Påmelding

Finansiering 


Innbetaling vil skje i 3 omganger: 

 1. Betaling av administrasjonsgebyr bekrefter påmelding.

 2. Delfaktura på kr 16.800,- forfaller normalt ca 16 uker før avreise.

 3. Resterende beløp forfaller ca. 5 uker før avreise.

Merk! Du må ha Generell studiekompetanse for å kunne søke støtte fra Lånekassen.


Påmeldingsavgiften inkluderer:

 • Veiledning, oppfølgning og hjelp både i Norge før avreise og ved studiesenteret.

 • Forelesninger på et av våre studiested.

 • Innkvartering på studiested.

 • Transport til og fra flyplass på studiested.

 • Reise tur/retur fra Oslo til studiested.


Påmeldingsavgiften inkluderer ikke:

Transport til og fra flyplass i Norge,  deltagelse på utflukter og andre aktiviteter, mat og drikke på utflukter, utgifter i forbindelse med pass/visum, vaksinasjon, reiseforsikring, semesteravgift og bøker til pensum. 

Visum

Sydney, Bali: nødvendig med visum.

For visum til Bali må man regne med noen utgifter for å få dette innvilget.
Les mer om pass og visum her.

Priser for visum:
Australia: Gratis
Bali: ca kr. 600,-

Avbestilling

Etter betaling av administrasjonsgebyr refunderes dette ikke. Se vilkår og regler ved avbestilling som også er knyttet til øvrige betalinger (punkt 5.2).

Lommepenger

Vi anbefaler dere å spare opp mellom kr. 20 000,- og kr. 40 000,- utenom lån/stipend fra Lånekassen (alt etter hvilke økonomiske behov den enkelte har + studiested). Da bør man ha nok til lommepenger, skolebøker, vaksiner, reiseforsikring, visum, semesteravgift og evt. tilslutningbillett t/r Oslo. Vi gjør oppmerksom på at prisnivået i Sydney  er noe høyere enn de andre studiestedene, samt at dette estimatet er etter at alle studieavgifter til GoStudy er betalt. Vi oppfordrer imidlertid alle studenter som skal til Sydney om å bestille Meal Plan, da dette vil bli rimeligere enn å kjøpe separate måltider.

Betaling

Da delfaktura på kr. 16 800,- forfaller ca 16 uker før avreise, kan det være lurt å planlegge finansieringen sin i forkant. Vi har inntrykk av at de fleste studenter finansierer studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Andre alternativer kan være å ta opp lån i bank (de fleste banker gir forskudd på studielån) eller låne av familien sin. Vi anbefaler imidlertid ikke å ta opp dyre forbrukslån for å finansiere studiet.

Fullt lån og stipend

Ved å velge et av GoStudy sine studiesentre, samt at du har generell studiekompetanse, kan du søke om fullt lån og stipend fra Lånekassen. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra.

Se eget punkt om Lånekassen for mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at støtten fra Lånekassen kommer først etter at du er tatt opp som student og utbetales i deler. Første utbetaling skjer rett før semesterstart og månedlig gjennom semesteret. Lånekassen utbetaler alt som lån, men vil ved bestått eksamen og godkjente 30 studiepoeng omgjøre deler av lånet til stipend. For mer informasjon, se www.lanekassen.no eller ring 04545.

 

Lånekassen


Du kan kan søke om fullt lån og stipend fra Lånekassen. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra.

Du søker direkte gjennom Lånekassen. Hvor mye du får utbetalt vurderes av Lånekassen, ut fra deres vilkår. Du kan lese mer om hvor mye du kan få utbetalt på Lånekassens sider.

Vi anbefaler deg å prøve ut støttekalkulatoren til Lånekassen  Dette er en simulering av hvor mye stipend og lån du kan få.

 

Eksamen


Eksamen avholdes mot slutten av semesteret ved hjemkomst.

Eksamen gjennomføres på det universitet i Norge du er innrullert ved, om ikke annen informasjon er gitt. For å være godt forberedt til eksamen anbefales det at studentene har fulgt forelesninger og gjennomført prøveeksamen, samt levert obligatoriske oppgaver der dette kreves.

Studentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i eksamensforskriftene til universitetet man er tatt opp ved.

Videre er studentene ansvarlig for å stille til eksamen på angitt dato og sted. Informasjon om ekamensdatoer opplyses av universitetet man er tatt opp ved. Ved noen universitet må man også melde seg opp til eksamen. Dette vil universitetet opplyse om hvis det er nødvendig.

Studenter som trenger spesiell tilrettelegging ved eksamen må søke om dette til universitet de er tatt opp ved. Man er selv ansvarlig for å dokumentere grunn for tilrettelegging av eksamen.

Bøker og pensum


Bøker som står på pensumlistene er til en hver tid gjeldene.

 

Pensumslister vil bli lagt ut på Min Side før avreise. Bøkene vil være mulig å kjøpe i de fleste fagbokhandlere i Norge. Man kan også kjøpe bøkene brukt så lenge man passer på at bøkene er korrekt i forhold til pensumslisten.

Opptakskrav

 

Alle søkere må ha oppnådd generell studiekompetanse ved avreise for å søke støtte fra Lånekassen. Er du usikker på om du kommer til å stå på alle eksamener, eller har noen fag du må ta opp igjen? Ta gjerne kontakt med oss så kan vi veilede gjennom denne prosessen.

Vi har svært stor pågang på våre studiesentre, så det er lurt å søke i god tid. Søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum.


Hva er generell studiekompetanse?

Det finnes flere måter å oppnå generell studiekompetanse på. Du kan lese mer om de ulike kravene på Samordna Opptak sine nettsider.

 

Hva er 23-5 regelen?

For dem som er eldre enn 23 år og har 5 års arbeids- og omsorgserfaring finnes det en unntaksregel. Tar man de 6 basisfagene norsk, engelsk grunnkurs, matematikk, naturfag, samfunnslære og nyere historie, oppnår man generell studiekompetanse og man kan dermed søke på de fleste universitets- og høgskolestudier.

Reiseforsikring


GoStudy krever at alle våre studenter er forsikret gjennom Gouda Reiseforsikring, og denne forsikringen er obligatorisk.  Årsaken til at vi velger en slik løsning, er at vi setter sikkerheten til våre studenter svært høyt. Ved alle våre studiesentre har vi utarbeidet gode beredskapsplaner, dersom noe skulle skje mens du studerer hos oss.

Ved en eventuell krise/uhell/naturkatastrofe, vil en felles forsikringsordning gjøre situasjonen enklere å håndtere. Vi vil til enhver tid være trygg på at alle våre studenter er forsikret, og hva forsikringen innebærer. Forsikringen dekker også risikoaktiviteter som f.eks. dykking, fjellklatring og surfing, noe en del reiseforsikringer ikke gjør. 

Dersom du allerede har en reiseforsikring, anbefaler vi at du sier opp denne da det ikke har noen hensikt å være "dobbeltforsikret".

Studentforsikringen koster per dags dato kr. 3.300,- og vil bli lagt til på siste faktura som forfaller ca 5 uker før avreise. Alle studenter vil få samme polisenummer.

Forsikringen er gyldig i totalt 6 måneder.

GoStudy tar forbehold om endringer i priser/vilkår fra Gouda.

Pass og visum


For våre studiesteder gjelder følgende regler om visum:

Mexico: ikke nødvendig med visum for opphold inntil 90 dager.

Sydney, Bali, og Cuba: nødvendig med visum. For visum til Cuba og Bali må man regne med noen utgifter for å få dette innvilget.

Priser for visum:

 • Australia: Gratis

 • Mexico: Gratis

 • Cuba: ca kr. 1000,-

 • Bali: ca kr. 600,-

Du vil få detaljert informasjon på «Min side» om hvordan du går frem, i god tid før avreise.

NB! Passet ditt må være gyldig inntil 6 måneder etter hjemkomst. Sjekk dette med en gang og søk eventuelt om nytt pass.

Vilkår og regler


Vilkår for GoStudy

I det følgende vil begrepet ”reise” bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil ”reisende” bli benyttet om mottaker av ”reisen”.


1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR

GoStudy kan fastsette at den reisende ved påmelding skal betale et administrasjonsgebyr. GoStudy fastsetter når restbeløpet, eventuelt hele reisens pris, skal innbetales.

Påmeldingen er bindende for den reisende når administrasjonsgebyret er betalt, og for GoStudy når administrasjonsgebyret er mottatt. Innen denne frist har GoStudy rett til å meddele den reisende at GoStudy ikke ønsker å bli bundet.

 2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN

Avtalen omfatter reisen slik den fremgår av bestilling, bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i reisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også GoStudys eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger som GoStudy har gitt på sin nettside www.gostudy.no, kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for den reisendes kjøp av den aktuelle reise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. GoStudy skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås. Det tas også generelt forbehold om trykkfeil i informasjonsmaterialet. Slike feil skal korrigeres så snart som mulig.

Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som for eksempel enkeltværelser, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig eller pr e-post.

På noen av våre studiesentre og på enkelte fag er frokost/ lunch eller middag inkludert. Se mer om dette under de enkelte studiesteder/ fag eller i vår brosjyre.

Oppgitt pris inkluderer ikke transport til og fra flyplassen i Norge, evnt. transport fra bosted til studiested i utlandet, deltagelser på utflukter og andre aktiviteter, drikke til maten, utgifter i forbindelse med pass/visum, vaksinasjoner og eksamensavgifter m.v.

 3. REISENS PRIS

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker den reisende måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser GoStudy har samtykket lagt inn i reisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til reisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av reisen.

Prisen kan endres i samsvar med vilkårene i pkt 6.3

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN

4.1 Reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse
GoStudy krever at alle våre studenter er forsikret gjennom Gouda Reiseforsikring, og at denne forsikringen er obligatorisk. Grunnen til at vi velger en slik løsning, er at vi setter sikkerheten til våre studenter svært høyt. Ved alle våre studiesentre har vi utarbeidet gode beredskapsplaner, dersom noe skulle skje mens du studerer hos oss.

Ved en eventuell krise/ uhell/ naturkatastrofe, vil en felles forsikringsordning gjøre den enklere å håndtere. Vi vil til enhver tid være trygg på at alle våre studenter er forsikret, og hva forsikringen innebærer. Den dekker også risikoaktiviteter som eks. dykking, fjellklatring og surfing, noe en del reiseforsikringer ikke gjør. Fullstendige forsikringsvilkår legges ut på “Min side”.

Dersom du allerede har en reiseforsikring, anbefaler vi at du sier opp denne, da det ikke har noen hensikt å være ”dobbelforsikret”.

Studentforsikringen koster per 01.01.13 kr. 3.150,- og vil bli lagt til på siste faktura. GoStudy tar forbehold om endringer i pris.

Avbestillingsbeskyttelse er inkl. i reiseforsikringen fra Gouda.

4.2 Innreisebestemmelser
GoStudy skal før avtalen inngås, jf. pkt 1, 2. avsnitt, underrette den reisende om at GoStudy har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at den reisende må gi GoStudy de nødvendige opplysninger om sine egne og/eller medreisendes passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jf. pkt 1. Den som foretar en bestilling for andre, plikter således å gi korrekt og utfyllende informasjon om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan den reisende heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise.

Den reisende plikter å gi korrekt informasjon iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal GoStudy gi den reisende beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3 Helseopplysninger
Den reisende skal før avtalen inngås informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

4.4 Informasjon vedrørende transport
GoStudy plikter å opplyse hvilke typer transportmidler samt hvilke transportselskaper som skal benyttes. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning.

5 DEN REISENDES RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN

5.1 Avbestilling ved force majeure
Den reisende har rett til å avbestille reisen og få refundert de innbetalte beløp for reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for den reisende. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra GoStudy til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom den reisende kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2 Avbestilling mot vederlag
Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:

a) Før administrasjonsgebyr er betalt, påløper ingen kostnader for den reisende.
b) Ved avbestilling etter betalt administrasjonsgebyr, refunderes ikke dette.
c) Ved avbestilling etter at 1. del av kursavgift er forfalt, trekkes et gebyr på kr 10.000,-
e) Ved avbestilling fra 14 til 3 dager før avreise belastes den reisende halvparten av reisens pris.
f) Fra 3 dager frem til avreise beholder GoStudy hele beløpet.

5.3 Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – avbestillingsbeskyttelse
Har den reisende tegnet avbestillingsbeskyttelse, som nevnt i pkt 4.1, 1. avsnitt, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal gi rett til å avbestille reisen dersom det før denne er påbegynt inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den reisende å gjennomføre reisen. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom hindringen rammer en annen i reisefølget, og det er urimelig å kreve at den reisende skal gjennomføre reisen uten at vedkommende person er med.

Avbestillingsbeskyttelsen skal også omfatte hendelser som er av plutselig og alvorlig karakter og som den reisende verken kjente til eller burde ha kjent til da avtalen ble inngått og som gjør at det ikke er rimelig å kreve at den reisende benytter seg av reisen.

Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom, e.l.

Den reisende plikter å varsle GoStudy så snart som mulig etter at den reisende er gjort kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt. Den reisende plikter å varsle GoStudy om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet, f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

5.4 Overdragelse av reisen
Den reisende har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i reisen. Forutsetningen er at GoStudy gis melding om dette innen rimelig tid før reisen starter, og at GoStudy og/eller underleverandører de benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til GoStudys vilkår.

GoStudy kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr som ikke må overstige kr 300,-. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

GoStudys opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil GoStudy likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. GoStudy har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

6 GOSTUDYS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN OG BETINGELSENE UTEN ERSTATNINGSPLIKT

6.1 For få påmeldte
GoStudy kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel GoStudy i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. Frister som avviker fra normalfristen på 30 dager, skal ha blitt fremhevet spesielt tydelig i avtalevilkårene for å kunne påberopes av GoStudy.

Skriftlig varsel eller e-post om slik kansellering må være kommet frem til den reisende senest ved fristens utløp. GoStudy plikter å gi den reisende beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle, av den reisende innbetalte, beløp refunderes så snart som mulig.

6.2 Hindring utenfor GoStudys kontroll
GoStudy kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom de kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor deres kontroll og som de med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken GoStudy selv eller noen de er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor GoStudys kontroll, plikter de å refundere den reisende alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har den reisende rett til å delta i en annen reise dersom GoStudy kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den billigere, kan den reisende kreve differansen tilbakebetalt.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. avsnitt, vil ikke GoStudy ha erstatningsansvar dersom reisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at reisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at GoStudy eller den reisende avbryter den pga slike forhold, vil den reisende likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. GoStudy plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuell risiko eller ulempe for den reisende. Må reisen avbrytes, plikter GoStudy å yte bistand til å frakte den reisende tilbake til det avtalte hjemkomststed.

Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

6.3 GoStudys rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Informasjon om praktiske opplysninger knyttet til reisen og avreisedato osv. gitt i brosjyre, er veiledende. Den reisende vil få nøyaktig reisebeskrivelse så tidlig som mulig og senest 2 uker før foreløpig reisedato.

GoStudy vil måtte kunne endre studieoppholdet slik at det kan tilpasses den foreleseren som skal holde forelesninger ved senteret. Dette vil kunne variere fra semester til semester. Det vil derfor bli gitt nærmere informasjon om studieplanen den første uken av oppholdet.

I andre tilfeller plikter GoStudy å underrette den reisende, skriftlig eller pr e-post, så snart som mulig dersom GoStudy ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. GoStudy skal samtidig opplyse den reisende om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for den reisende etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har den reisende ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

GoStudy tar forbehold om å kunne endre den avtalte pris for reisen dersom det i tiden mellom avtaleinngåelsen og avreise skjer endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Den reisende gis tilsvarende rett til å kreve reduksjon om endring går i den reisendes favør.

Varsel om prisøkning må være meddelt den reisende senest 4 uker før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Den reisende kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 4 uker før avreise. En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesum gir den reisende rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal GoStudy sette en rimelig frist for den reisendes rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

 7 PARTENES PLIKTER

7.1 GoStudys plikter
GoStudy skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2.
Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal GoStudy
i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.
GoStudy skal snarest mulig opplyse om forhold de forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter GoStudy å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2 Den reisendes plikter og ansvar
a) Den reisende plikter å sette seg inn i GoStudys informasjonsmateriale, vilkår eller de betingelser GoStudy har tatt inn i sin katalog eller på annen måte. På samme vis plikter den reisende å lese og sette seg inn i tilsendt informasjonsmateriale.

b) Den reisende plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i GoStudys vilkår. Betaling skal senest skje 4 uker før avreise. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig betalingsmislighold og gir GoStudy rett til å heve avtalen.

c) Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig myndighet, GoStudy eller GoStudys representanter. Herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør el. l. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende.

d) Den reisende plikter å følge undervisningsplan på det enkelte studiested. Ugyldig fravær fra undervisningen kan føre til utvisning fra studiesenteret.

e) Den reisende plikter å tegne dekkende reiseforsikring. Dersom den reisende rammes av sykdom eller ulykke som ikke er dekket av tegnet forsikring, er GoStudy ikke ansvarlig for tap uansett årsak. GoStudy yter den hjelp som er mulig, men den reisende selv må dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen/ulykken/skaden, slik som omkostninger til lege, sykehus og særskilt hjemtransport osv.

f) Den reisende plikter å gi GoStudy beskjed innen rimelig tid dersom den reisende oppdager en mangel som vil gi den reisende rettigheter etter pkt. 8. 3. a) – d). Oppdages mangelen etter at reisen har tatt til, må den reisende så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til GoStudy senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

g) Den reisende er ansvarlig for at han/hun har generell studiekompetanse og/eller oppfyller eventuelle andre opptakskrav for programmet før semesterstart.

h) Den reisende plikter å stille med nødvendig papirer for reise og oppholdet (pass, visum, attester og lignende) og til å tegne nødvendige tilleggsforsikringer han/hun ønsker.

i) Den reisende plikter å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som GoStudy, transportør, lufthavn eller lignende gir i den anledning.

j) Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra GoStudy. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende selv pålegges å bære omkostningene ved hjemreise. Besittelse og /eller bruk av narkotiske midler under reisen vil automatiske medføre utvisning uten rett til refusjon av studieavgift eller andre forhåndsbetalte utgifter

k) Den reisende er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler for tap som påføres GoStudy, blant annet tap som følge av at den reisende ikke overholder ovenfor nevnte bestemmelser.

8 OM MANGLER

8.1 Mangler før avreise
Den reisende kan heve avtalen før reisen tar til dersom det er klart at reisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for den reisende. Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Den reisende skal i tilfelle gi GoStudy beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, skal slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Den reisende har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte, beløp samt eventuell erstatning etter reglene i pakkereiselovens § 5-3.

Dersom den reisende, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10 %, er dog den reisendes valg å enten heve kjøpet eller å delta på reisen til den nye prisen, dersom ikke annet blir avtalt mellom partene.

8.2 Mangler etter avreise
Reisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes den reisende eller forhold på hans side.

Ved vurdering av om en mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller uttalelsen av disse kan ha innvirket på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som mangel.

Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:
a) forsinket avgang eller fremskutt avreise som GoStudy kan godtgjøre at skyldes forhold som GoStudy eller transportør ikke er herre over.

b) avvik fra vanlig vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.

c) andre forhold utenfor GoStudys kontroll.

d) Den reisende plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i pkt 7.2. f), vil normalt bety at den reisendes eventuelle rettigheter bortfaller.

8.3 Rettigheter ved reklamasjonsberettigede mangler etter avreise

a) Avhjelp:
Den reisende kan kreve at GoStudy avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for den reisende. Avslår den reisende retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til GoStudy eller GoStudys representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har den reisende rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter den reisende har hatt ved selv å utbedre mangelen når GoStudy ikke har vært i stand til dette.

c) Heving:
Har reisen vesentlige mangler og formålet med reisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan den reisende heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever den reisende avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom reisen inneholder transportelement. Reglene i art 6.2, 3. avsnitt gjelder på samme måte.

d) Erstatning:
Er reisen mangelfull og dette fører til at den reisende lider tap, kan den reisende kreve erstatning av GoStudy. Den reisende kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført den reisende vesentlig ulempe. GoStudys erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom GoStudy kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor GoStudys kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken de eller noen de er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. GoStudy plikter uansett å gi den reisende nødvendig bistand så hurtig som mulig.

Der mangler oppstår i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i pakkereiseloven. Den reisende kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos GoStudy eller direkte fra transportøren. Uansett om GoStudy er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan.

Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

9 BILDER / VIDEO
GoStudy forbeholder seg retten til å bruke bilder og video tatt av studenter og ansatte til markedsføring på sin internettside og i trykket materiell. Dersom den enkelte student ikke ønsker at bilder av seg selv benyttes av GoStudy, må studenten selv formidle dette skriftlig til GoStudy.

10 TVISTEBEHANDLING
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom den reisendes reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for reiser eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. (plikt jf pakkereiseloven §§10-2 og 10-4)

11 ENDRING AV VILKÅR
GoStudy kan når som helst – etter 30 dagers forutgående varsel – endre disse vilkår. De til en hver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på våre nettsider www.GoStudy.no og kan fås på forespørsel.

Ofte stilte spørsmål

 

Er det noe du lurer på, kan svaret finnes her.
Lurer du på noe annet, utover det som står på nettsidene våre,
kan du ringe oss på tlf. 55 36 93 00.


Hva koster det å reise med GoStudy?

Priser finner du under hvert fagene. Prisen  inkluderer veiledning og forelesninger i faget du tar, oppfølgning, hjelp, flyreise t/r Oslo-Studiested og opphold. Andre kostnader som semesteravgift, bøker, tilslutningsbillett til Oslo etc. må påregnes. Les mer under Finansiering. 

Hvor lenge varer oppholdet?

Oppholdet i utlandet går over ca. 12. uker. 

Når er avreise?

Vi har avreise på høsten i slutten av august eller begynnelsen av september, og våren i slutten av januar eller første del av februar.

Hva må jeg ha for å studere gjennom GoStudy?

Det eneste du trenger for å reise med GoStudy til et av våre fristende studiesteder, er generell studiekompetanse, m.a.o. fullført videregående utdanning eller tilsvarende ved avreise. 

Er forelesningene på norsk?

Ja, bortsett fra undervisning i eventuelle språkkurs/fag. 

Kan jeg reise videre etter endt eksamen?

Om du ønsker å oppholde deg lengre på studiestedet eller reise videre etter endt semester, kan du det uten å måtte reise hjem først. For å planlegge dette må du ta kontakt med oss så tidlig som mulig, da du må bestille egen flybillett. Du får da fratrekk for dette i studieavgiften. 

Hvor får jeg tak i skolebøkene?

Informasjon om dette finner du på «Min side», samt noe informasjon under Generell informasjon -> Bøker og pensum

For søkere til Lånekassen

Vi anbefaler dere å vente med å søke Lånekassen inntil dere får informasjon fra oss om hvordan dere skal gå frem. Dette kommer på «Min side». 

Hva er gjennomsnittsalderen?

Vanligvis er gjennomsnittsalderen 18-20 år, men vi har hatt studenter fra 18 til 55 år, slik at det finnes ingen øvre aldersgrense.

Hvor store er klassene?

Det varierer fra 25 - 90 på forelesningene. Vi har selvsagt gode klasserom som dekker behov ut i fra hvor mange studenter det er. 

Hvem er det som reiser?

Vi har bare norske studenter ved våre studiesentre. Man vil treffe mennesker fra hele verden i løpet av semesteret, og man har god tid og dermed mange muligheter til å bli godt kjent med både lokale mennesker og turister. I Sydney har vi studiesenteret ved ICMS (International College of Management Sydney), hvor man kan møte studenter fra hele verden. 

Hvordan er dyrelivet?

Mange lurer på om det finnes farlige og "ekle" dyr på de forskjellige studiestedene våre, og selvsagt vil du kunne finne en del eksotiske dyr og insekter, men de er stort sett harmløse og noen av dem bare irriterende (f.eks. mygg) med mindre du er allergisk.

På noen av studiestedene våre kan du finne en del gekkoer (små firfirsler) men de er mye mer redd mennesker enn vi er redd dem, så du er faktisk heldig om du får tak i en. Det finnes selvsagt slanger og edderkopper både på Bali, Brasil og i Mexico, men det er ikke mange farlige, og de fleste av dem ser man ikke med mindre man er ute i tetteste jungelen. Både studiesenteret og områdene rundt, samt kjøpesenter etc. er såpass folksomme at de fleste kryp vil skygge banen.

Hvordan er det for oss med allergier?

Alle som har astma eller allergi for f.eks. pollen må ta med seg medisiner for hele oppholdet. Det er ikke et utbredt pollenproblem ved noen av våre studiesenter, men dette bør du sjekke med legen din før du reiser. Har du allergier mot diverse matvarer kan det være lurt å få dette skrevet ned på et ark på det språket de snakker der du skal studere, slik at du kan vise dette frem på studiesenteret, og når du skal spise på restauranter og lignende. 

Finnes det muligheter for å lære seg å dykke?

Det finnes selvsagt muligheter for å dykke ved de fleste av våre studiesteder. En vil ikke spare noe særlig på å ta dykkerlappen i utlandet, men de eksotiske omgivelsene gjør dette til en opplevelse en sent vil glemme.

Får vi bo sammen?

Det er mange som reiser sammen med venner eller kjæreste, og det kan da være hyggelig å bo sammen. Vi har dobbeltrom på alle våre studiesentre, og dere bestemmer selv hvem dere vil bo med hvis dere reiser med noen dere kjenner. 

Reiser du alene blir du automatisk satt sammen med noen vi mener du vil passe sammen med (vi går ut i fra informasjon om interesser og evt. arbeid samt bilder, samtaler og div). Dette har alltid fungert veldig bra.

Om du treffer noen du ønsker å bo sammen med før avreise må du huske å gi oss beskjed om dette innen 3 uker før avreise!

Er man 3 stk. som reiser sammen er det noen muligheter for å få bo på 3-mannsrom. På Bali og i Mexico har vi både 2- og 3-mannsrom. I Sydney vil jenter og gutter bo adskilt på egne avdelinger. 

Må jeg dele dobbeltseng med noen jeg ikke kjenner? 

Nei selvfølgelig ikke! :) Standardoppsettet på rommene er med enkeltsenger.

Hvor mange er det som drar?

Det varierer veldig - slik at det er vanskelig å si. Det varierer også fra sted til sted, vanligvis er det Bali og Sydney med flest deltakere. 

Prater lokalbefolkningen bra engelsk?

Ja, de fleste steder prater lokalbefolkningen greit engelsk pga. turisme.

På Bali kan de fleste du møter prate rimelig godt engelsk, og det er bare i de mest avsidesliggende landsbyene du kan få problemer med å finne engelsktalende mennesker.

I Mexico forstår også de fleste engelsk. Går du i handlegater og på sentrale uteplasser kan de fleste engelsk, men jo glisnere strøk, jo glisnere engelsk. Heldigvis er spansk et rimelig enkelt språk, og man plukker opp det mest nødvendige etter hvert.

På Cuba snakkes det hovedsaklig spansk, og en ordbok kan være lurt å ta med, da engelskkunnskapene er varierende blant lokalbefolkningen. Derimot snakker de fleste i Havana engelsk. 

Hvordan er maten på studiesentrene?

Dere kommer til å bo på hotell, bortsett fra på Cuba og i Sydney. Mat er ikke inkludert i totalpakken. De ansatte på kjøkkenet til de respektive studiestedene prøver så godt de kan å tilby et variert kosthold, med både lokal, europeisk og annen type mat. 

I Sydney kan man bestille matplan, noe vi anbefaler studentene. Dette gjør at studentene sparer mye penger på mat og får et variert kosthold. 

Det kan være greit å ta med i budsjettet at man kommer til å gå en del på restaurant, om ikke bare for maten sin skyld, men også for kosen og luksusen.

Kan man lære seg å surfe?

Ved alle våre studiesenter (unntatt Norge)  vil du kunne få muligheten til å lære deg å surfe. Prisene varierer fra sted til sted, men det koster ikke så mye for et grundig kurs med dyktige lærere. Mulighetene for å kjøpe surfebrett finnes både på Bali, i Mexico og i Sydney.

Hva er bagasjekvoten?

Det varierer fra sted til sted. Du får nøyaktig informasjon om dette med reiseruten du får fra oss. 

Hvilke klær bør jeg ta med meg?

Ta med deg noen lette klær, samt et skift med varme klær til flyturen. Det kan bli ganske kjølig på flyet, og i tilfelle en skal på vulkanklatring og diverse andre turer er det greit å ha varme klær.

De fleste, både gutter og jenter, kjøper såpass mye klær og lignende i løpet av studieturen at de får store problemer med å få alt med seg hjem. Husk at dere skal ha plass til skolebøkene også som veier ca. 5kg. til sammen. Har du derimot noen klær som du ikke kommer til å bruke mer kan du godt ta disse med og gi til veldedighet. Alle våre studiesenter har kontakt med lokale, veldedige organisasjoner, hvor mange studenter ofte engasjerer seg under oppholdet. Det kan være fint å ta med seg alt fra gamle klær til leker og typiske norske ting som man kan gi i gave.

Har vi internetttilgang?
Alle studiesteder har muligheten for å surfe på trådløst nett. Det er også internett-cafèer i sentrum ved alle våre studiestedene. 

Får vi egen adresse slik at vi kan motta brev?

Alle får en adresse og et romnummer slik at man kan motta brev og pakker hjemmefra. 

Kan man ringe hjem fra studiesenteret?

Alle studiesentrene har telefoner med mulighet for å ringe hjem. Noen steder kan man kjøpe telefonkort som gjør det billigere å ringe hjem. Undersøk dette når du kommer til ditt studiested. De hjemme kan også ringe deg på studiesenteret.  Finn ut hva som er billigst før du gjør en vane ut av det, da det er ganske dyrt å ringe fra Norge til utlandet.

Når det gjelder mobiltelefoner må du sjekke med ditt telefonselskap og høre om abonnementet ditt fungerer i utlandet. 

 

Er det dyrt med vann, og hva ellers kan man drikke?

De fleste kiosker, restauranter og butikker selger rimelig vann, og etter hvert som man blir kjent i områdene rundt senteret vet man hvor man får det billigste vannet. Det er også muligheter for å få kjøpt all mulig slag brus, saft og juice de fleste steder.

Felles avreise


Da GoStudy leverer en totalpakke, hvor fly er inkludert, har våre studenter felles avreise fra Gardermoen.

Representanter fra GoStudy vil møte deg på Gardermoen avreisedagen.

Det er viktig at du møter i god tid, og sjekker på forhånd at du har alle nødvendige papirer, pass etc. tilgjengelig. Vi er i transitt på alle mellomlandinger, noe som betyr at du ikke kan forlate flyplassene underveis.

Representanter fra våre studiesteder i utlandet vil møte deg  på flyplassen i utlandet, og frakte deg til studiestedet. Her vil du bli innlosjert og vist rundt slik at du blir kjent med fasilitetene og får treffe medstudenter så raskt som mulig. Informasjonsmøter vil deretter følge.

Dersom du ikke ønsker å reise med oss på fellesavreisen, eller ønsker å reise før/etter studiestart til andre steder, ta kontakt snarest mulig etter påmelding og du vil få fratrekk i prisen.

Du vil få informasjon på «Min side» med avreisetidspunkt når dette er klart for hvert semester.

Chat med oss